Deo 2: Pričao sam s vetrom

Na Gorici

Zaostajem...

Ne plači, kažem...

Put

U brdima skrio se cvet...

Lađa

Tiho...

I snegovi...

Marš

Ostavljaš trag...

Mastiljava voda...

Sagnu se jesen...

Budvo...

Noć je na metar iznad vode...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Na Gorici

 

Topla se tama

Spustila na zvuke;

Sa tla se izgubile sene.

Veče sačekuje noć.

Tišina huji,

Tad prenu me šum

I krv jurnu kroz vene.

Back to top

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

   ***

 

Zaostajem

Za tihim naletom vetra

I kasnim za ovim

Danima što jure,

A trudim se da korak

Hvatam sa životom,

Ali me sapliću

Oluje i bure.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 ***

 

Ne plaći, kažem,

A plačem i sam

Ko jutarnja rosa

S ružinog lata;

Želim, a želja

Ostade mi negde

Bez datuma, dana i sata.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 Put

 

Put što nekuda vodi.

Kamenje sitno po njemu

Putniku sapliće noge.

Svud okolo magla

I magla i magla i magla

I ništa sem nje.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

Za Željku. Za onaj maleni žuti cvet kojeg vidim kad god se setim njenog lika

 

 ***

 

U brdima skrio se cvet

Pod hrastom jednim

Stogodišnjim.

U paprat se uvi vetar,

Al’ se cvet ne povi,

Već se povi brdo

I nebo nad njim.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

 Lađa

 

Okrenem se k jugu,

Vidim toplo more,

Bele su se stene

Izdigle nad njim;

Uz lagunu

Masline i masline.

Na pučini plavoj jedro.

To ja plovim.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

  ***

 

Tiho prilazi

Sunce tiho

I unosi spokoj

U osvit mog dana;

Vedroga srca

I bistre duše

S osmehom krećem

U jutro bez rana.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

  ***

 

I snegovi mimo zime

Prođoše na Sever,

Vetrovi ih tamo

Po čistini nose,

A čistina huči

I huči daljina.

Predvečerje snežno,

srebrna mu tmina.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 Marš

 

Nemo,

Korak pred korak

Vojska maršira tamom.

Muk.

Tišina.

Samo bat čizama ječi

I ječi praznina

Od planina do planina.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 ***

 

Ostavljaš trag

Zvezdo

Na nebu

I nestaješ brzo

Ni okom ne trepnuh.

Sklopih oči i zamislih želju;

Osmeh mi izmami odgovor tvoj.

Ja ga čuh.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 ***

 

Mastiljava voda,

Jutrom, kanda, slanija,

Talasima pod zidine grada

Poslednji pram tame tera,

A Budva spava.

Uskoro će sunce

Tamo iznad Miločera.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 ***

 

Sagnu se jesen

Da pokupi s tla

Svoj poslednji opali žir,

A pahulje zle,

Tek dlan iznad tame,

Belim će uskoro trag joj skriti.

Bez osvrta ode,

Mahanja, muzike, svirača,

Sa svim onim svojim zlatom,

Siromašna i sama.

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 ***

 

Budvo,

Reci pošto more,

Toliko ste dugo skupa

Ti bar znaš mu cenu!

Posmatram vas sav u čudu,

Ne znam kome da zavidim

Tebi, ili njemu?

Back to top 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 ***

 

Noć je na metar iznad vode.

Između

Jedva provuče se ptica.

Tama zatvara dveri dana.

A dan će k’o pobednik

Doći i sutra,

Samo s druge strane.

Iz Japana.

Back to top

Social media

Dalibor Banovic

 

WELCOME

Join my e-mail list